Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SafeInCloud Password Manager allows you to keep your logins, passwords, and other private info safe and secure in an encrypted database. You can synchronize your data with another phone, tablet, Mac or PC via your own cloud account. KEY FEATURES ◆ Easy to Use ◆ Strong Encryption (256-bit Advanced Encryption Standard) ◆ Cloud Synchronization (Google Drive, Dropbox, OneDrive, NAS, ownCloud, WebDAV) ◆ Password Strength Analysis ◆ Password Generator ◆ Browser Integration ◆ Automatic Data Import ◆ Cross-Platform EASY TO USE Try it yourself and enjoy an easy-to-use yet powerful user interface. STRONG ENCRYPTION Your data is always encrypted on a device and in a cloud with a strong 256-bit Advanced Encryption Standard (AES). This algorithm is used by the U.S. Government for protection of a top secret information. AES is also widely adopted worldwide and became the de facto encryption standard. CLOUD SYNCHRONIZATION Your database is automatically synchronized with your own cloud account (Google Drive, Dropbox, OneDrive, NAS, ownCloud, WebDAV). Thus you can easily restore your entire database from a cloud to a new phone or computer (in case of a loss or an upgrade). Your phone, tablet and computer are also automatically synchronized between each other via a cloud. PASSWORD STRENGTH ANALYSIS SafeInCloud analyses your password strengths and shows a strength indicator next to each password. The strength indicator displays an estimated crack time for a password. All cards with weak passwords are marked with a red sign. PASSWORD GENERATOR The password generator helps you generating random and secure passwords. There is also an option to generate memorable, but still strong passwords. BROWSER INTEGRATION The Desktop application integrates with a browser. This allows you to paste passwords directly into web pages. You don't need to manually copy and paste passwords from SafeInCloud into a browser. AUTOMATIC DATA IMPORT The Desktop application can automatically import your data from another password manager. You don't need to manually reenter all your passwords.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Andrey Shcherbakov

Bản quyền

Copyright © 2012-2019 Andrey Shcherbakov. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Andrey Shcherbakov

Ngày phát hành

18/06/2019

Kích thước gần đúng

26,29 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft