Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Store all your web login, ID and bank account details in PasswordSafe's encrypted vault. Access all those details across all your compatible Windows PCs, Windows phones and tablets. The information that you place in PasswordSafe's encrypted vault is only readable by you.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MoonScape Software

Được phát triển bởi

MoonScape Software

Ngày phát hành

30/09/2015

Kích thước gần đúng

378,79 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web PasswordSafe 8.1
Hỗ trợ PasswordSafe 8.1


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft