Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Passwordstate For Edge is a free form filler extension that obtains credentials from Passwordstate.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Click Studios Pty Ltd

Bản quyền

Copyright Click Studios (SA) Pty Ltd

Ngày phát hành

07/10/2017

Kích thước gần đúng

448 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi nội dung trên các trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Passwordstate
Hỗ trợ Passwordstate


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft