329.900,00 ₫
329.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A surreal boxing quest with a duck! Test your reflexes as you fight your way through an evil corporation in search for retribution. Uncover their deepest secrets by exploring thrilling 3d environments with a graphic novel/comic book art style. Find the henchmen who took your dream away in an action-packed and fast-paced fights that will test you to the limit as a true boxing champion! Will you chicken out or learn how to DUCK?

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Find the truth on Story Mode, a single player adventure filled with surprises and 3D environments as well as 2D boss fights!
  • Fight your way through Arcade Mode, defeat all the bosses as fast as possible one at a time or all in row with a special boss at the end!
  • Challenging and surreal 2D fights with a comic book art style.
  • Amazing Soundtrack by Controvol that will fill you with adrenaline.
  • Ducks... a lot of ducks!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Bromio

Bản quyền

© Pato Box 2018. Developed and Published by Desarrollo Bromio S.C. Copyright 2018 (pending) All rights Reserved.

Được phát triển bởi

Bromio, 2think design studio

Ngày phát hành

21/08/2019

Kích thước gần đúng

2,79 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Cài đặt trên bảng điều khiển Xbox One tại nhà và PC chạy Windows 10 và nhận quyền truy cập khi bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Pato Box
Hỗ trợ Pato Box

Điều khoản bổ sung

Quy tắc ứng xử của Xbox Live
Chính sách về quyền riêng tư của Pato Box
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Pato Box
Pato Box (including all prominent characters featured herein), its logo and all characters likenesses are trademarks of Cesar Arminio Lopez Velarde (pending), unless otherwise noted. 2think design studio and its logos are registered trademarks and copyrights of Cesar Arminio Lopez Velarde and Sara Kent Carrasco. All rights reserved.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft