Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

#PaytmKaro for prepaid online mobile, DTH & Datacard recharge, or pay your mobile or utility bills and also shop online. It's easy, it's quick and you can trust Paytm, just like 100 million customers do! Use any payment option you are comfortable with to pay for online prepaid recharge, DTH or bill payment, or add money to your Paytm Wallet and enjoy an incredible mobile recharge & shopping experience. Now use Paytm Wallet to pay for shopping online at many destinations or pay for services such as cab fare and more. You get all of this and more for free! What We Offer: - Quick & easy Online mobile recharge, DTH recharge, Datacard Recharges, postpaid mobile, landline & utility bill payments, as well as shopping on the go - Online mobile recharges for all Indian Telcos, such as Airtel, Vodafone, Reliance, Idea, Aircel & MTNL and recharges for more operators - Mobile Bill Payments for Airtel, MTNL, Vodfone, Reliance, Idea & more - Landline Bill Payments for Airtel Landline & more - DTH Recharges for Airtel DTH, Videocon D2H, Dish TV, Tata Sky & other DTH Recharges - Data Card Recharges for BSNL, Reliance Net Connect, Tata Photon Plus, MTS Data Card & more - Utility Bill Payments for BSES, NDPL, MSEB, Reliance Energy, Mahanagar Gas & more - Shopping from millions of products across hundreds of categories & counting - 24x7 Customer Care Download the app to keep your prepaid mobile phones recharged, for non-stop DTH television and to shop on the go at great prices!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd

Ngày phát hành

29/01/2018

Kích thước gần đúng

20,04 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng danh bạ của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Paytm


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft