Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Safe Site helps block harmful and malicious URLs to improve your internet experience and keep you safe. PC Protect Safe Site helps block harmful and malicious URL’s allowing you to enjoy your internet experience without any worries. Users will also benefit from free domain categorization and security filters to ensure you are protected against malware, deceptive and phishing websites. You are also provided with quick access tools to open incognito browsing, clear history and cookies.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

PC Protect

Ngày phát hành

31/07/2018

Kích thước gần đúng

19,63 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Đọc và thay đổi thông tin của bạn trên các trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.
Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi nội dung trên các trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Português (Portugal)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web PC Protect Safe Site


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft