Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

PDF Converter is an all-in-one tool to convert PDF documents to five other document formats. Having our PDF Converter means you have: ⭐ A PDF to Word (docx) converter ⭐ A PDF to ePub ebook converter ⭐ A PDF to mobi (Kindle) converter ⭐ A PDF to html web page converter ⭐ A PDF to plain text file converter By using this app's conversion function, you can make PDF file editable in a Word program; Make PDF more easier to read in Kindle or other ebook reader; Or just publish it to the web as html so that people can find and read it on the internet. It has a step-by-step user interface. You can use it even without any guide. PDF Converter is powerful. However, since PDF format is more compatible for printing, it may loss some layout after converted to other document format. Simple layout is good for converting. That means, a PDF of novel will probably get better result than a PDF of thesis. Just download it and have a try!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AnywaySoft, Inc.

Được phát triển bởi

AnywaySoft Inc.

Ngày phát hành

10/10/2019

Kích thước gần đúng

26,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft