Giá gốc là 449.900,00 ₫, giá hiện tại 219.900,00 ₫
Giảm 51% • Còn lại 16 giờ
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Merge, split, extract, and combine PDFs with PDF Manager! An "Essential App" as selected by the Microsoft Store. PDF Manager is a powerful, easy-to-use app for merging and editing PDF files. Merge, reorder, and split pages across multiple documents. Extract, rotate, and delete pages instantly, or combine PDFs, all in just a few clicks. Download PDF Manager today and take control of your PDF files. -- PDF Manager's team can support your enterprise deployment. See our Enterprise page for more detail.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

User Camp

Bản quyền

Copyright © User Camp

Ngày phát hành

08/12/2017

Kích thước gần đúng

20,98 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft