Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

PDF Viewer Plus ---------------------------------------- PDF Viewer Plus is a simple UWP PDF reader. Easily open and view a PDF file from you local storage. With the recent update, you can easily print PDF files, open encrypted files, and easily browse through multiple paged PDF files. Absolutely ad-free!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GSnathan

Ngày phát hành

10/08/2016

Kích thước gần đúng

24,87 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ PDF Viewer Plus


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft