Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

HOW TO PLAY Let’s take adventure and help a little cute Penguin against the alien monsters. Simple gameplay, nice graphic, funny monsters and sound, very funny and very interesting, you can help him slide, jump, fire or even fly with a cannon or rocket, WOW . It is compatible with mobile as well as standalone and webplayer.. Very Fun! Game for everybody!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

TerabytesGames

Ngày phát hành

03/05/2019

Kích thước gần đúng

121,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Trò chơi nền tảng

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft