Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Extra Free Kick - A Free Soccer Game To Enjoy !! Enjoy scoring spectacular goals to become a real football star or the king of football game!! Practice More, Improve your strikes, shoot targets successfully, and beat the defenders!! Become most valuable player and reach to victory in the soccer game! Perfect finger soccer takes you to definite winning. **Download Penalty Kick Soccer Game - the most realistic football game** Control the trajectory of the ball, direct kickoff and watch flick shot flying right to the defender. It's easy to control goalie, free kick in the right direction too, watch where the ball is going and lunge like a football league champion. Again kickoff and enjoy the penalty kicks of soccer game..!! Arcade, Time Attack and Shoot out Mode of Penalty Finger Soccer Game will take your enjoyment at peak with never experienced realistic end. Act like own manager, you're going to get all the profits of your victories. Shoot penalty kick through the defense to score a goal. Predict direction where goalkeeper will go and hit a flick shot for great winning. Rule the pitch with penalty kicks in this soccer game and have a wonderful victory. Overcome every challenge, get rewarded with achievements and earn kick off experience to level up! Download! Kickoff! Goal!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Fixed the UI issue. Game performance improved.

Tính năng

  • Choose your own way of free kick
  • Amazing effects and shots!
  • Multiple game modes in this football legend game.
  • Simple and intuitive interface, new controls for flick shot.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Digital Game Studio

Được phát triển bởi

Digital Game Studio

Ngày phát hành

20/07/2019

Kích thước gần đúng

134,8 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Penalty Kick Soccer Game


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft