Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Penalty.Kicks is a Windows Store and a Windows phone game where you have to shoot a penalty kicks and score goals. Avoid goalkeeper saves and get even more points for your goals. Score many goals just like the real stars Neymar, Messi, Ronaldo, Rooney and Zlatan Ibrahimovic. Can be played by many players on moves. Keep scoring and enjoy playing.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Increasing difficulty
  • Realistic 3D graphics
  • Score
  • Record
  • Sound
  • Help

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SkyLine Gamez

Ngày phát hành

20/01/2017

Kích thước gần đúng

30,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Penalty.Kicks
Hỗ trợ Penalty.Kicks


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft