Giá gốc là 449.900,00 ₫, giá hiện tại 219.900,00 ₫
Giảm 51% • Còn lại 6 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Penbook is the nicest freehand writing experience on Windows 10. Windows App Creator of the Year Finalist! Take notes, plan your day (or year), draw a sketch, or do your math homework. Penbook includes dozens of kinds of stationery, from graph paper to sheet music. You can even import your own photos or PDFs to write on. Keep your work organized with beautiful, customizable notebook covers. Create in portrait or landscape mode, and share and export your work with just a few taps. Penbook was built for pens (but you can use your finger or a mouse, if you want), and includes support for Surface Dial. -- Penbook's team can support your enterprise deployment. See our Enterprise page for more detail.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

User Camp

Bản quyền

© User Camp

Ngày phát hành

24/02/2018

Kích thước gần đúng

46,21 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Penbook
Hỗ trợ Penbook


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft