Giá gốc là 2.219.900,00 ₫, giá hiện tại 219.900,00 ₫
Giảm 90% • Còn lại 26 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Pengwin Enterprise is designed for custom deployments in consultation with Whitewater Foundry's international team of WSL experts. Pengwin Enterprise is a Windows Subsystem for Linux (WSL) solution that is compatible with Oracle Linux and Red Hat Enterprise Linux. This build provided on the Microsoft Store is built from Scientific Linux, derived from the source code of CentOS, for demonstration purposes and personal use only. Businesses and institutions who wish to license Pengwin Enterprise, use Pengwin Enterprise with Red Hat Enterprise Linux (Red Hat Enterprise Linux subscription required), and obtain a support contract for Pengwin Enterprise should e-mail enterprise@whitewaterfoundry.com or visit https://www.whitewaterfoundry.com for details. Individual end-users are very strongly encouraged to obtain Pengwin or Fedora Remix for WSL instead. Pengwin includes end-user support and several usability modifications and tools, such as pengwin-setup, to improve the overall WSL experience for end-users. The Pengwin Enterprise build provided on the Microsoft Store does NOT include Red Hat Enterprise Linux packages, end user support, pengwin-setup, or the WSL usability features that accompany Pengwin-or that can be built into Pengwin Enterprise in a custom deployment. Whitewater Foundry is a Microsoft Partner, Red Hat Business Partner, and licensee in the Open Innovation Network. WLinux Enterprise is not endorsed by or affiliated with the CentOS Project, Scientific Linux, or Fermi National Accelerator Laboratory.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Whitewater Foundry

Bản quyền

https://github.com/WhitewaterFoundry/Pengwin-Enterprise/blob/master/LICENSE.md

Được phát triển bởi

Whitewater Foundry, Ltd. Co.

Ngày phát hành

29/11/2018

Kích thước gần đúng

139,87 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Pengwin Enterprise
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Pengwin Enterprise
Businesses and institutions who wish to license Pengwin Enterprise, use Pengwin Enterprise with Red Hat Enterprise Linux (official Red Hat subscription required), and obtain support contracts for Pengwin Enterprise should e-mail enterprise@whitewaterfoundry.com or visit https://www.whitewaterfoundry.com for details.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft