Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Password Generator using Windows' built-in cryptographic random function. VERY easy to use. Contains a non-intrusive ad that can be removed with an in-app purchase. i.e. You can use the generator without purchasing the in-app purchase.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Penteract LLC

Bản quyền

Penteract Password Generator™ © 2015 Penteract® LLC. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Penteract® LLC

Ngày phát hành

24/11/2015

Kích thước gần đúng

25,23 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft