33.900,00 ₫
33.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

PGP Tool has following features: - Open PGP Files - Encrypt any file as PGP file - Create new PGP keys - Import and export PGP keys Usage is very easy and a manual also included in application.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Needed Special Tools

Ngày phát hành

22/11/2017

Kích thước gần đúng

18,55 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Khám phá và khởi chạy ứng dụng trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ PGP Tool


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft