Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

99.900,00 ₫
99.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

PGPFiles is a convenient elementary solution for encryption/decryption of files. The application is designed for the following: 1. Generating PGP keys. 2. Importing existing PGP keys. 3. Encrypting any files using PGP. 4. Decrypting any file using PGP. PGPFiles is a simple app for encryption and decryption of files. Using this solution you can completely encrypt or decrypt any file in one click. - With our app you can quickly and easily encrypt any file you want (pictures, documents, .PDF, video). - PGPFiles app allows you to create your own key pair for encryption and decryption in one click. - The application can import existing PGP keys that can then be used for both encryption and decryption of files. - It is perfect for serious business correspondence as well as for everyday use! Even users with minimal knowledge can apply encryption with the help of this simple and easy to use interface! It's easy, convenient, fun and unconventional! Max. file limit 100 Mb.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SJ Software Development Group Limited

Bản quyền

Copyright "SJ Software Development Group Limited"

Được phát triển bởi

SJ Software Development Group Limited

Ngày phát hành

19/05/2015

Kích thước gần đúng

2,37 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện video của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện tài liệu của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Русский (Россия)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web PGPFiles
Hỗ trợ PGPFiles


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft