Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

PharmaRack is a single point connector between your Desktop Billing Software and the Online World. PharmaRack allows you to generate purchase orders on the go. Punch Purchase Orders while you’re on the move. See exactly what’s been ordered, the approx bill amount – all at your fingertips. Save time by copying a purchase order to a bill automatically - say goodbye to data entry. View and share interactive reports in real-time – no waiting until the end of the month. PharmaRack consists of: Back End Administration: Administer your multiple stores over the web. Separate logins and access control for Distributors, Store Admin and Sales Persons. Generate purchase orders online. An Interactive dashboard for variety of reports. View and share interactive reports. Mobile App: An mobile app for Distributors, Store Admin and Sales Persons. Generate purchase orders on the go. Access all the features which are available in the "Backend Administration" on the mobile.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Pharmarack Technologies Pvt. Ltd.

Được phát triển bởi

Pharmarack Technologies Pvt. Ltd.

Ngày phát hành

04/07/2016

Kích thước gần đúng

2,07 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft