Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

PhoneBook app is an easy to use contact manager app that gives you facility of saving and viewing your contacts, so that you never lose your contacts.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ankitajha

Bản quyền

Copyright © 2014, Ankita Jha, Inc.

Được phát triển bởi

Ankitajha

Ngày phát hành

19/05/2014

Kích thước gần đúng

1,6 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 16 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Ứng dụng này có thể

Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ PhoneBook

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft