Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

***** Piano Challenges 2 - Play Piano on Your Phone ***** Have you ever dreamed of becoming a music maestro? Playing Chopin or Beethoven songs on a grand piano? Now your dream can come true with Piano Challenges 2! Piano Challenges 2 is a FREE piano game that everyone is raving about these days. The rule of this music game is pretty easy: tap on all the black tiles, don't let any one slip through. ------------# Piano Challenges 2 TOP features: #----------- • Awesome game design and graphic. You will feel like you are playing a real luxurious classical piano made with expensive mahogany. • Simple to play, difficult to master. Tapping only the black tiles in this high speed game is definitely not easy! • Smooth gaming experience. We strive to create the best musical games for our players. Our piano game app is easy to use and lightweight to install. • New Game Play. There’s more to playing a tap on Piano Challenge game than don’t tap the white tiles rule now. • Beautiful piano songs. Listen to the wonderful piano music while playing your favorite music game. • Updates! We are frequently updating Piano Challenges 2 to fix any bugs and come up with new awesome features that every player will love. We will also add more songs to keep you excited playing our top piano games. So, do you have what it takes to get High Scores? This speed action game is definitely more challenging than you know. Try out this game now and play forever for FREE while improving your reaction speed and musical skill!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Initial release

Tính năng

  • Game Music

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Music is all

Bản quyền

Amanotes 2016

Được phát triển bởi

Music is all

Ngày phát hành

24/06/2016

Kích thước gần đúng

70,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Piano Challenges 2

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft