Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Piano tiles has come to Windows Phone, enjoy your favorite songs on the go, any time. This is a free version with ads, please navigate here for the premium version https://www.microsoft.com/store/apps/9P53M49MPVMN Tap on the black tiles while listening to music. Avoid the spaces! Enjoy classical and pop music, challenge your friends, improve your tapping speed! Compete with your friends and speed up your fingers! Game features: 1. Finish your achievements to get more diamonds and coins. 2. Brand new gameplay brings you more exciting gaming experiences. 3. There are more albums and songs of various styles. 4. You can add songs to your favorite, play both classical and pop music to enrich your playing experience. 5. New interface and new song lists make it easier to choose songs. 6. Easy to master with visual effect incomparable 7. Enjoy a brand-new level of sound quality 8. Totally free to play, no hidden cost!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Initial release for Windows Phone

Tính năng

  • Free to play, no hidden cost
  • New interface
  • New gameplay
  • New songs

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Mio Developer

Ngày phát hành

17/01/2017

Kích thước gần đúng

83,33 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Piano Tiles - New Waves

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft