Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Photo Editor Professional ★★★★★ [2,50,00,000+ downloads] Features: ★ One-tap auto enhance ★ Lots photo effects ★ Fun stickers ★ Color balance ★ Crop, rotate, and straighten your photo ★ Adjust brightness, contrast, color temperature, and saturation ★ Sharpen and blur ★ Color temperature ("Warmth") ★ Draw and add text ★ Create your own memes ★ Cosmetic tools: fix redeye, remove blemishes and whiten teeth This is the best Photo Editing tool you can get on Market. And its Free !!!Features:+ One-tap auto enhance+ lots of photo effects to choose from+ Fun stickers+ Color balance+ Crop, rotate, and straighten your photo+ Adjust brightness, contrast, color temperature, and saturation+ Sharpen and blur+ Color temperature ("Warmth")+ Draw and add text+ Create your own memes+ Cosmetic tools: fix red-eye, remove blemishes and whiten teeth Picture Perfect include all the tools you need, to make your photos picturesque Picture Perfect is a perfect app for editing your photos. Picture Perfect is powered by Aviary which is one of the best editor. With Picture perfect you can edit exiting photos or take a new snap and edit it. There are tones of effects, stickers and features to apply to your photos.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CaptainJ

Được phát triển bởi

CaptainJ

Ngày phát hành

16/08/2012

Kích thước gần đúng

4,03 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft