Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Fight colorful and crazy pinatas! Travel all over the world. Purchase and upgrade various weapons to become stronger. Smash those cute pinatas and kick the buddy , and get all the coins they have! We Love You! Enjoy!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Most Popular Free Games

Ngày phát hành

31/05/2019

Kích thước gần đúng

66,94 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft