39.900,00 ₫
39.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Pinball Flipper 3D establishes a new standard about on-device pinball games, thanks to its hyper-realistic physic and the quality of its graphics and sound ambience. Features: -Extra balls -Multi-balls -Awesome combos and neon effects -Hi-Fi Sound Effects and Musics -Worldwide Leaderboard Find back the atmosphere of the best pub games et make proof of dexterity and ability like at the great era of pinball madness!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Pinball Game

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Pix Arts

Bản quyền

Pix Arts 2018

Được phát triển bởi

Pix Arts

Ngày phát hành

31/05/2018

Kích thước gần đúng

222,23 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Mô phỏng

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Pinball Frenzy 3D
Hỗ trợ Pinball Frenzy 3D

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft