Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Pixel Gun 3D Battle Royale FPS Shooter FPS Heroes adventure is an endless arcade-style Jump and Run in pixel design. It is without a doubt one of the hardest Auto-Runner like petznief pixel gun 3d. Prepare for a nearly impossible challenge in the world of Pixel Heroes. Discover different worlds and enemies in the Story Mode.battle royale buddy Every world that you complete will unlock the appropriate survival mode.buddy adventure pixel heroes Use Power-Ups to fight your way through the different worlds. The more distance you travel in the survival mode, the higher your score. How to play Pixel Gun 3D Battle Royale FPS Shooter FPS Heroes : + Tap the left side of the screen to jump (The longer you hold the higher you jump) + Tap the right side of the screen to shoot (Destroy enemy bullets by shooting them) + Complete worlds in the story mode to unlock the survival mode + Avoid the enemies and spikes and don’t fall into the holes Feedback Pixel Gun 3D Battle Royale FPS Shooter FPS Heroes: We are always trying to make our games better. Give us a feedback and rate our game. Your voice counts. Features Mario Kart Tour RoadRisky Motorbike: - Story Mode and Survival Mode - Simple yet beautiful graphics - Easy and intuitive controls - 5 Worlds with unique scenery and music - Superfun-hard levels! - Never getting bored - 13 Unlockable Pixel Heroes with unique design - Challenge yourself with the near impossible! Can you do it? try it now

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Pixel Gun 3D Battle Royale FPS Shooter FPS Heroes adventure is an endless arcade-style Jump and Run in pixel design. It is without a doubt one of the hardest Auto-Runner like petznief pixel gun 3d. Prepare for a nearly impossible challenge in the world of Pixel Heroes. Discover different worlds and enemies in the Story Mode.battle royale buddy Every world that you complete will unlock the appropriate survival mode.buddy adventure pixel heroes Use Power-Ups to fight your way through the different worlds. The more distance you travel in the survival mode, the higher your score. How to play Pixel Gun 3D Battle Royale FPS Shooter FPS Heroes : + Tap the left side of the screen to jump (The longer you hold the higher you jump) + Tap the right side of the screen to shoot (Destroy enemy bullets by shooting them) + Complete worlds in the story mode to unlock the survival mode + Avoid the enemies and spikes and don’t fall into the holes Feedback Pixel Gun 3D Battle Royale FPS Shooter FPS Heroes: We are always trying to make our games better. Give us a feedback and rate our game. Your voice counts. Features Mario Kart Tour RoadRisky Motorbike: - Story Mode and Survival Mode - Simple yet beautiful graphics - Easy and intuitive controls - 5 Worlds with unique scenery and music - Superfun-hard levels! - Never getting bored - 13 Unlockable Pixel Heroes with unique design - Challenge yourself with the near impossible! Can you do it? try it now

Tính năng

  • Pixel Gun 3D Battle Royale FPS Shooter FPS Heroes adventure is an endless arcade-style Jump and Run in pixel design. It is without a doubt one of the hardest Auto-Runner like petznief pixel gun 3d. P

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZakoSikoStudioGames

Ngày phát hành

05/11/2020

Kích thước gần đúng

125,32 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft