Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Are you ready for amazing fight game ? Choose the your strongest poke GO monster in the Battle Arena and defeat your rivals. The rules are too simple! Choose your favorite poké GO fight character. Fight your rivals and defeat them. Become the strongest pokemon go in the poke duel arena. Ever wanted to fully customize your Pokemon experience? Pokemon Poke Pixelmon is an addictive RPG battle game. Capture and collect other monsters as many as possible! Train your pokemon pets and make them stronger and more versatile. The game has dozens of monsters to encounter and collect, various skills to learn, and dozens of trainers to beat. Explore an open world searching for the rarest and strongest monsters, fight tough Captains and prove your skills to become THE BEST! Go to battle with yours pokemons! and Have fun with this classic game like Pokémon GO or classic dr mario world games! DISCLAIMER: This app is not an official Pokémon product, not approved by or associated with Pokémon company Niantic And all poké GO and pokémon GO monster characters are FREE and waiting for you.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Entertainment Games Studio: FPS, RPG

Ngày phát hành

16/07/2019

Kích thước gần đúng

22,81 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft