Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A third-party client for Pixiv. Pixiv aims to provide a place for artists to exhibit their illustrations and get feedback via a rating system and user comments.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Pixeez Plus Project

Được phát triển bởi

Fish

Ngày phát hành

01/02/2017

Kích thước gần đúng

34,74 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 18 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Pixiv UWP
Hỗ trợ Pixiv UWP


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft