Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Do this sound familiar to you? Wake up in the morning and found yourself late for appointment or sleep for 3 hours when you just want to have a quick powernap. All because of build-in alarm which unable to wake you up effectively… the evil snooze button! Plarm, short for Power Alarm. It is an alarm that make to wake you up with all cost. It is designed for short powernap and recursive alarm you use daily. In order to turn off the alarm when it ring, you are required to solve a set of questions in the time given. Failing to do so will trigger the alarm again. Every time you successfully turn off the alarm, points will be awarded according to your speed and alarm difficulty. Start challenge yourself to be more productive to wake up on time.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ooiks

Được phát triển bởi

Ooiks

Ngày phát hành

06/04/2014

Kích thước gần đúng

26,93 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)
中文(台灣)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft