Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Simple platformer to play split screen 2-4 players "catch me if you can".

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Balancing drop penalty (decreased) Longer drop hit penalty Bugfix duplicate catchers

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Lauri Lubi

Ngày phát hành

10/08/2019

Kích thước gần đúng

79,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft