Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

* Easy to use Video Downloader. * Download your favorite videos from multi web internet page, including Facebook. * Save your favorite videos from your favorite website onto your device. * 100% free App. * The interface is intuitive, extremely easy to use, by just a few clicks you can have your favorite videos on your device. * The App detects the video and downloads it on your device. * After you have downloaded your favorite videos you can play them offline. Features : * Auto detects the video once you click on it. * Fast download speed * Saves the files for offline view * HD video download supported ( if available on source video ) How to use "PN hub Downloader" App : * On the main Page, search for the website you like. * Once you are on your favorite website, click on the video you want to download. * Click the download button integrated within "PN hub Downloader" App ( On the top right side of the Page ). * Enjoy ! * Due to copyright restrictions videos from YouTube cannot be downloaded.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

M&MSoftware

Được phát triển bởi

XiaoMo

Ngày phát hành

24/10/2018

Kích thước gần đúng

28,61 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 16 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web PN hub Downloader


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft