Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Pocket Monster Battle GO is a Pokemon style game but with Digimons! Catch and train the greatest team of Digimons and challenge in poke battles. Explore an open world searching for the rarest and strongest monsters, fight tough Captains and prove your skills to become THE BEST! ★ Get ready for the ultimate Pokemon Experience and win pokemon revolution! ★ Super Poke monsters are waiting for you! Train your Digimons, battle other creatures, recruit more fighter and become the ultimate Digimons master of them all. Win all battles with your Pokémon! Enjoy! GAME FEATURES ✓ Pokemon GO style game and poke monsters ✓ Battle Arena - pokemon Battle in dragon monster battles! ✓ Catch and train dozens of unique Dynamons! ✓ Unleash powerful skills and brilliant tactics to defeat even the strongest rivals! ✓ Travel all the way from Digimons Camp to the Temple Ruins in an addictive and immersive sto All your poke monsters favorites come to life in Pocket Monster Battle GO! Grow stronger with the bonds you form with your Digimon, and find out the cause of the disturbances in the Drakomon World! Disclaimer: Pocket Monster Battle GO is not associated with Niantic / Ninento or Pokémon Go

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Play Top Free Games

Ngày phát hành

30/04/2019

Kích thước gần đúng

25,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft