Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Pokemon GO Wiki Guide is complete guide for upcoming geolocation based games Pokemon Go. Wiki Sections - Things to Do First - How to Catch Pokemon - Things Pokemon Go Doesn't Tell You - PokeStops - How to Level Your Trainer - How to Train Your Pokemon - Eggs and Hatching - Items - How to Become a Gym Leader - Teams and Gyms Pokemon GO Wiki Guide is not associated, affiliated, endorsed, sponsored or approved by ©Niantic (developer of Pokémon Go) or ©Pokémon Company.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

PVSoft

Được phát triển bởi

PVSoft

Ngày phát hành

07/02/2018

Kích thước gần đúng

2,16 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft