Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

PowerShell is a task-based command-line shell and scripting language built on .NET. PowerShell helps system administrators and power-users rapidly automate task that manage operating systems (Linux, macOS, and Windows) and processes. PowerShell commands let you manage computers from the command line. PowerShell providers let you access data stores, such as the registry and certificate store, as easily as you access the file system. PowerShell includes a rich expression parser and a fully developed scripting language. PowerShell is Open Source. See https://github.com/powershell/powershell

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

Microsoft Corporation

Được phát triển bởi

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

10/11/2020

Kích thước gần đúng

243,91 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Viết các mục đăng ký và tệp không được xóa khi gỡ cài đặt.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web PowerShell
Hỗ trợ PowerShell


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft