Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Premium Pool presents the ultimate pool game with smooth touch screen controls, stunning 3D graphics and real life sound effects. Play four different game modes in single player, or in local multiplayer against your friends. Single player modes are 8-ball, 9-ball, 8-ball speed and 9-ball speed. Both 8 and 9-ball can also be played in multiplayer. New in Version 1.7 - 8-Ball rule fixes - AI adjustments - Bug fixes New in Version 1.6 - English shots finally available! - Improved AI - Graphic improvements - Multiple small fixes New in Version 1.5 - Added 8-ball (single and local multiplayer) - Added speed game modes for 8-ball and 9-ball - Fast rewind - New sound effects - Menu and graphic enhancements - Improved instructions - Lots of rule corrections and adjustments - Improved power meter input - Paid version released New in Version 1.3 - Bug fixes New in Version 1.2 - Ball textures improved - Game mode selection screen added - Local multiplayer option added - Improved the accuracy of the physics simulation New in Version 1.1 - Balls are now smaller - Player will break more often - Decreased the time it takes for the balls to come into standstill - Info screen improved Premium Pool the best mobile pool game available. Please rate the game to support the development.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Iceflake Studios

Được phát triển bởi

Iceflake Studios

Ngày phát hành

29/01/2018

Kích thước gần đúng

112,38 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Premium Pool
Hỗ trợ Premium Pool

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft