Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Save Paper and Ink When You Print Print Friendly removes ads, navigation and junk before your print. Pages are optimized for the ultimate print reading experience. Edit Before Printing Click-to-delete any content before printing. Remove images or individual images. Change the text size from larger to smaller. Print or Save as PDF Generate PDFs for archiving, sharing, or saving. PDFs include clickable links, and source URL so you can continue to interact. Features * Print Preview * Save as PDF * Email Page * Remove Images and text you don't want * Change font size

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

PrintFriendly and PDF

Bản quyền

PrintFriendly

Được phát triển bởi

PrintFriendly and PDF

Ngày phát hành

14/04/2017

Kích thước gần đúng

308 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft