Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

User uses Prize Draw app to scan a QR code of a lucky draw campaign and find out what prize will be drawn. User can test with a test campaign by scanning a QR code at this following URI. http://luckydraw.azurewebsites.net/campaign/amilucky.png If one is interested to run such a campaign, please contact wesee (vincent.tsn@gmail.com).

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

wesee

Được phát triển bởi

wesee

Ngày phát hành

27/04/2014

Kích thước gần đúng

1,63 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Kinh doanh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft