office worker sitting at desk working on computer
USD$30.00 người dùng/tháng
với cam kết hàng năm

Giá chưa bao gồm thuế.

USD$30.00/tháng
với cam kết hàng năm
Tổng quan Yêu cầu

Quản lý dự án trực tuyến linh hoạt

Kế hoạch Dự án 3 cho phép các tổ chức bắt đầu nhanh chóng với khả năng quản lý dự án mạnh mẽ để lập kế hoạch và quản lý dự án từ mọi nơi.

Tính năng bổ sung

 • Window icon

  Trải nghiệm người dùng trực quan dễ sử dụng

  Bắt đầu nhanh chóng và làm việc trực quan thông qua trải nghiệm người dùng trực quan dễ sử dụng và mạch lạc được tìm thấy trong nhiều ứng dụng Microsoft 365.

 • Schedule icon

  Các cơ sở để đưa ra quyết định sáng suốt hơn

  Sử dụng các cơ sở để giúp bạn theo dõi và so sánh tiến độ thực tế với kế hoạch dự án ban đầu.

 • Three paper stacked icon

  Các mẫu tốt nhất

  Sử dụng một trong nhiều mẫu dựng sẵn từ máy khách trên máy tính Project Online và trên Office.com để có quyền truy cập vào các kế hoạch dự án tốt nhất.

 • Doc and person icon

  Báo cáo dự án

  Các báo cáo tích hợp sẵn mạnh mẽ, như Burndown và Resource Overview, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn, truyền đạt thông tin cho các bên liên quan và nhận thông tin chi tiết có thể hành động mà có thể được truyền đạt tới các cổ đông.

 • Two persons and check mark

  Cộng tác và giao tiếp dễ dàng hơn

  Sử dụng Project và Microsoft Teams để cộng tác trong dự án nhóm, bao gồm chia sẻ tệp, trò chuyện, cuộc họp, vân vân...

 • Three people and check mark icon

  Nền tảng đổi mới

  Tận dụng Microsoft Power Platform để tùy chỉnh** nhu cầu quản lý dự án của bạn để phù hợp nhất với tổ chức của bạn. 
   

*Các ứng dụng Microsoft 365 và Office 365 như Microsoft Teams và OneDrive for Business, SharePoint Online được bán riêng.

** PowerApps và Microsoft Flow được sử dụng để tạo và tùy chỉnh được bán riêng.