Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Prototype Player app allows customers of medialesson to tun interactive web based app prototypes by entering their customer and project ids.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

medialesson GmbH

Bản quyền

Copyright medialesson GmbH 2015

Được phát triển bởi

medialesson GmbH

Ngày phát hành

10/08/2015

Kích thước gần đúng

251,26 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Prototype Player
Hỗ trợ Prototype Player

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft