Trò chơi này có bản dùng thử miễn phí

Giá gốc là 59.900,00 ₫, giá hiện tại 23.960,00 ₫
Giảm 60% • Còn lại 30 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Psebay is an atmospheric adventure in moto trial genre. EXCITING GAMEPLAY WITH DYNAMIC GRAVITY 'Flying' over the hills and cliffs on a motorbike is surely compelling. But when the ground crumbles under your wheels and the world turns upside down, that's when it becomes really cool! You won't know it until you try it! SPECIAL ATMOSPHERE AND UNIQUE SOUND Beautiful color palette along with deep surrounding sound creates enchanting ambiance from the first seconds of the game. Words cannot describe it - you have to feel it! STUNNING SCENERY IN SILHOUETTE STYLE Amazing landscapes and technological remains of a 'bygone' civilization perfectly complement the scenery and give the game a special charm. Their visual appeal inspires the players to discover new unusual places throughout the whole game. COMFORTABLE AND EASY CONTROL Whether you love moto trials or have never played such games doesn't matter. Playing PSEBAY is very simple. You'll quickly acquire the taste for the game once you ... start playing. Psebay is an adventure that will OVERTURN your perception of the genre.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

• Magnetic regeneration. If your front wheel fell off, after a couple of seconds it will look for you to recover • Huge buttons. The maximum allowable size of the buttons has been increased, you can check it in the settings • Even better. Many improvements and bug fixes

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Eugeny Butakov

Bản quyền

© Eugeny Butakov, 2019

Được phát triển bởi

Eugeny Butakov

Ngày phát hành

13/11/2018

Kích thước gần đúng

67,09 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên

Danh mục

Đua xe & máy bay

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Psebay
Hỗ trợ Psebay


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft