Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Your feedback is welcome. Password manager. It's based on KeePass project. Supports KeePass 2.x database format. It supports: - Bank cards! - History for entries; - Password & Key file to protect your database; - Searching - Custom fields - Recycle Bin - More features are coming. Leave your feedback. Password database is encrypted and can be shared among different devices and platforms.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Panteam_ltd

Bản quyền

Panteam

Ngày phát hành

28/11/2016

Kích thước gần đúng

37,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Русский (Россия)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web pt.KeePass
Hỗ trợ pt.KeePass


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft