Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Read QR easily. Tap to focus. Plus, Generating QR is easy. Tap the hamburger menu, then generate your QR. Visit your QR History, Tap the hamburger menu, then History. Cortana is integrated, say QR Scan/Read. *FREE*

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

IYIA

Được phát triển bởi

IYIA

Ngày phát hành

19/02/2016

Kích thước gần đúng

19,39 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ QR Code for Windows 10


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft