Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The QR Scanner Plus is a free, fast and most simple tools to recognize the standard barcode, and QR code. You can decode URL, text, email and contact information in one action. The real-time video streaming capture that don't need save any photo. Export the history data by CSV file to make a report. The Website link must manually click open to protect the Phishing attack. QR Scanner Plus is base on ZXing.Net, Apache License 2.0.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

KKStephen

Bản quyền

Stephen Yeung

Ngày phát hành

24/06/2016

Kích thước gần đúng

19,59 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ QR Scanner Plus


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft