Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Phần mềm Quản lý thu offline.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

xuanldnd

Bản quyền

Copyright 2018

Được phát triển bởi

@Lê Danh Xuân

Ngày phát hành

19/03/2018

Kích thước gần đúng

19,24 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Tiếng Việt (Việt Nam)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Quản lý thu OffLine

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Quản lý thu OffLine
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Quản lý thu OffLine
Lê Danh Xuân

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft