Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Learn how to speak Spanish with lessons, courses, audio, activities and quizzes, including the alphabet, phrases, vocabulary, pronunciation, parts of speeches, grammar and many more. -Alphabets -Alphabets Quiz -Vowels Theory -Vowels Pronunciation -Alphabets Charts -Numbers Theory -Numbers Audio -Numbers Quiz - Noun - Pronoun - Verb - Adjective - Adverb - Preposition - Conjunction - Body Parts - Fruits and Vegetables - Colors - Family Members - Clothes - Profession - Personality - Shops and Places - Frequently Used Spanish Words - Sets of Vocabulary

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Zeemish

Bản quyền

Zeemish

Được phát triển bởi

Zeemish

Ngày phát hành

11/04/2014

Kích thước gần đúng

54,67 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft