Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Use Cortana to find code snippets for Excel, SQL, c#, JavaScript or your own code snippets. Quick Code is an app that teaches Cortana how to show examples of different code that you ask about. For example, you can ask Cortana "find quick code for a loop" and it will display examples of how to write a loop in different languages. Save your own code snippets to teach your local Cortana more. All code snippets are only saved on your local device. You must load the app at least once, but after that you can ask Cortana "find quick code for X" and it will launch the app, saving you time.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SpiveyWorks

Bản quyền

Copyright SpiveyWorks Corporation 2016. All rights reserved.

Được phát triển bởi

SpiveyWorks

Ngày phát hành

13/12/2016

Kích thước gần đúng

16,9 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft