65.900,00 ₫
65.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

QuickIcon is an icon conversion software that allows you to create icons with ease. All you do is create an icon in your favorite editing software, save it to a supported format, drag and drop, and our software will do the rest.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

J﹠S Wion

Bản quyền

Copyright © 2018 J﹠S Wion. All rights reserved.

Được phát triển bởi

J﹠S Wion

Ngày phát hành

18/12/2018

Kích thước gần đúng

21,5 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web QuickIcon
Hỗ trợ QuickIcon


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft