Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

QuickLook enables a very quick preview of file contents by pressing the Spacebar. Note: This app does NOT work on Windows 10 S devices. Support Keys: Spacebar: Preview / Close Preview Esc: Close Preview Enter: Run & Close Preview Ctrl+Mouse Wheel: Zoom Images/Documents Mouse Wheel: Adjust Volume

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Paddy Xu

Bản quyền

Copyright © 2017-2021 Paddy Xu

Ngày phát hành

18/07/2017

Kích thước gần đúng

117,85 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ QuickLook

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của QuickLook
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của QuickLook
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft