Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Radio FM Tuner for Windows Phone 7, 8 and 10. Requires headphones which are used as the antenna. A switch between headphones and speaker is not possible. Windows Phone 8.0 requires GDR 2 or Nokia Amber and sufficient hardware. Not all Windows Phones have a built-in FM Receiver, e.g. Lumia 620, 810 and 928 or is not activated, e.g. some 950 Many thanks for feedback! Functions summary: * Unlimited number of favorites pages * 8 shortcut buttons for the first eight favorites stations (optional) * Pin station as secondary live tile for Windows Phone 7.8 and higher * Set background color or picture for the main page and live tile. * Set images for your favorites * If a background image set, the frequency circle and numbers disappear after 5 seconds.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Lars Nowak

Ngày phát hành

21/03/2014

Kích thước gần đúng

1,63 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Čeština (Česká Republika)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Deutsch (Deutschland)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Українська (Україна)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Radio FM Phone
Hỗ trợ Radio FM Phone


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft