Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Rar Extractor, Rar File Opener, Simple Unrar, Simple Unzip We provide you with the easiest way to extract data from Rar and Zip files within seconds, Rar Extractor Pro is a Windows app specially designed for Windows 10 devices as a free zip file opener or rar opener. Two built-in options - 1. Pick Local File - pick any .rar/.zip file from PC/mobile and extract data to downloads folder or other 2. Pick Web File - to download and extract data directly from url, provide url in the box and the name(with extension) by which you want to save and click on "Download and extract" button to get data in selected folder. With these two amazing options, you can open any rar/zip file and extract data from whether it be a local file or file in server.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Swisspix

Ngày phát hành

10/04/2018

Kích thước gần đúng

19,8 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft