Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

★★★★★ "Very Fast Viewer, Opens anything I can throw at it" by Bob from Canada Get the best way to open and view RAR files. RAR Extractor not only unpacks your RAR files, but it also lets you peek inside and preview images, documents and even emails. Fine-tuned for speed, RAR Extractor works quickly without consuming a lot of memory or hard drive space. This means that it downloads and installs in seconds, and it won’t slow down your other apps and programs running on your PC. And best of all, RAR Extractor is FREE. It has no In-App Purchases or upgrades, so there’s no risk in trying it out. Download the friendliest RAR extractor today!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ballard App Craftery

Bản quyền

Copyright © by Ballard App Craftery

Ngày phát hành

14/10/2015

Kích thước gần đúng

17 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web RAR Extractor
Hỗ trợ RAR Extractor


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft